ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ


Избирайки да работят с нас, клиентите ни знаят, че винаги могат да разчитат на един компетентен, коректен и надежден партньор. Ние упорито следваме нашите принципи и цели:

  • Честност, професионализъм, отговорност
  • Изграждане на отношения базирани на толерантност и взаимно доверие.
  • Коректни отношения с всички участници в строителния процес.
  • Правилна мотивация на персонала на фирмата, оглед намаляване неговото текучество.
  • Изпълнени качествено и в срок на всички поети ангажименти и договорени обекти.
  • Постоянен контрол върху качеството на изпълняваните СМР и одобрени проекти.
  • Прилагане на нови съвременни технологии и подбор на висококачествени материали.
  • Спазване на всички нормативни изисквания на ПИПСМР /Правилник за изпълнение и приемане на строително монтажни работи/.

Реализирайки всеки един от нашите проекти нашата основна цел е: Комфорт, сигурност и спокойствие на всеки наш Клиент!

КОНКУРЕНТ СТРОЙ 3 ЕООД

СТРОИТЕЛНА ФИРМА


Строителна фирма “Конкурент строй 3” ЕООД е създадена през 2009г., член е на Камарата на строителите в България. Благодарение на своята упоритост, гъвкавост и организираност, благодарение на своя екип с дългогодишен опит в строителството и висококвалифициран управленчески персонал, фирмата успешно се налага на строителният пазар. Със своята увереност и професионализъм, дружеството за кратко време успя да спечели доверието на своите Инвеститори, Възложители и делови партньори. Дейността на компанията е специализирана в изграждането на жилищни сгради, еднофамилни къщи и строително-ремонтна дейност. Фирмата се управлява от инж. Красимир Кирилов – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, профил “Конструкции”.


Мечтай, повярвай – изграждаме го!

15

ГОДИНИ ОПИТ

46

ПОСТРОЕНИ СГРАДИ

5

МНОГОФАМИЛНИ СГРАДИ

41

ЕДНОФАМИЛНИ КЪЩИ