Проучване и проектиране на сгради


Проучването е първи етап от проектирането и изследва възможностите за строителство на имота. На база първоначална информация за парцела, ние подробно проучваме и анализираме обекта в цялостен мащаб, изграждаме основите на бъдещия проект и фиксираме неговите конкретни параметри и специфики. Работим с висококвалифицирани проектански екипи и това ни дава увереност, че можем да задоволим очакванията на нашите клиенти за техният Нов дом и комфортен живот. Всички наши сгради са съобразени за достъп на хора с увреждания.